# آموزش دوتا 2

رول ها و پوزیشن های دوتادو

Dota2

رول ها و پوزیشن های دوتادو

دربازی کردن دوتا باید حتما به رول ها و پوزیشن ها توجه کنید تا بتونید یک تیم خوب ببندید و دربازی پیروز شوید ، با

m.k در تاریخ : 1399/4/21