Call of duty

معرفی مختصر کالاف دیوتی

Call of duty

معرفی مختصر کالاف دیوتی

کلاف دیوتی موبایل که توسط شرکت Activision برای اولین بار در پلتفرم موبایل عرضه شد به سرعت مورد توجه قرار گرفت و با استقبال زیاد

msaa9050 در تاریخ : 1399/4/21