# آموزش دوتا 2

رول ها و پوزیشن های دوتادو

Dota2

رول ها و پوزیشن های دوتادو

در این مقاله به معرفی رول ها و پوزیشن های دوتا دو میپردازیم. نقش و جایگاه هیرو ها چیست و چگونه باید در این لاین

m.k در تاریخ : 1399/4/21